Wordwall är ett riktigt häftigt program! När jag är ute och föreläser om interaktiva tavlor/skärmar och hur dessa bäst används, pratar jag alltid om de tre kriterierna "variation", "aktivitet" och "delaktighet". Med hjälp av den nya tekniken i Wordwall kan man med lätthet uppfylla dessa kriterier, oavsett vilket ämne det handlar om.

Wordwall är, enligt mig, ett måste när man har en interaktiv lösning i klassrummet. Lätt att förstå, och lätt att skapa aktiviteter, samtidigt som man kan skräddarsy det enligt sina egna behov.

- Anna Prissberg, IT-pedagog, AV Media Kronoberg


“Wordwall är ett mycket lätthanterligt program, som är ett fantastiskt komplement till variation i undervisningen, plus att eleverna bara älskar aktiviteterna i Wordwall!”

-Jill Ekholm, bitr rektor, Rinkabyholmsskolan


Wordwall:

  • väcker eleverna!
  • ger mig möjlighet att se vad varje elev kan när vi använder den mobila mallen "frågesport".
  • ger spänning i klassrummet när vi använder Tivolihjulet.
  • underlättar mitt arbete eftersom allt finns på samma ställe.
  • tränar eleverna att rangordna massor av olika enheter i matematiken.
  • gör det lätt för mig att applicera mitt innehåll från en mall till en annan.

Wordwall underlättar och kompletterar mitt eget arbete och tränar eleverna på ett lustfyllt sätt, det känns som om undervisningen lyfts en dimension när man använder Wordwall.

- Fredrica Lund Nordström, pedagog, Rinkabyholmsskolan, Kalmar


Fördelarna är att det är lätt att komma igång med övningar som intresserar eleverna och gör dem delaktiga. Det finns lättillgängliga och vettiga bilder som bidrar till enkelheten vid skapandet av övningar.

Mobila mallar skapar möjligheter att se vad de kan individuellt, men det skapar även möjligheter till samarbete parvis, exempelvis. Här blir ju alla direkt aktiva genom att svara på sin ipad/dator.

- Stefan Bringander, pedagog, Rinkabyholmsskolan, Kalmar